Ang Kolehiyo ng Merced ay nag-aalok ng dalawang taong pag-aaral ng pagkadalubhasa (bachelor’s degree) sa Unibersidad. Ayon sa aming mga mag-aaral na nagmula pa sa iba’t ibang bansa, sila ay nagagalak sa mga karanasan nila dahil sa maraming dahilan. Isa na dito ay dahil ang Kolehiyo ng Merced ay nakapagbibigay ng nasa mahigit walumpong pandalubhasang programa, mahigit anim-napung programang pansertipiko, panglipat na kasunduan bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng iyong pagaaral, Masidhing Programa sa Pag-aaral ng Ingles, at malawak na pamimilian ng pampalakasang kagamitan at lugar (malawak na palanguyan, gym, istadyum ng football at patyo ng tennis).

Merced College English Institute (MCELI) Ang Institusyon ng Wikang Ingles sa Kolehiyo ng Merced ay tumatanggap ng iba’t ibang mga mag-aaral na nangangailangan at naghahangad na palakasin at pagtibayin ang kanilang kakayahan sa wikang Ingles

Ang Kolehiyo ng Merced ay kilala sa mababang gastos ng pamumuhay, malapit sa San Francisco, Monterey, at Fresno, at tahanan para sa bagong UC Merced.

Maraming pakinabang ang pag-aaral sa Kolehiyo ng Merced. Ito ang ilan sa mga dapat mong isaalangalang:

 1. Nag-iisang Tri-College Center sa paaralan, ang mga ito ay ang University of California, Merced, California State University, Stanislaus at Merced College.
 2. Tahimik at mapayapang lungsod (may populasyong 80,000) na malapit sa San Francisco at Yosernite National Park.
 3. Pinagkakatiwalaan at kinilala sa kagalingang pang-akademiko (may pangalawang pwesto sa 107 na pangdalawang taong kolehiyo sa California).
 4. Ang unang dalawang taon ay Associate Degree at/o pwede nang lumipat sa programang pang-apat na taong pagkadalubhasa o batsilyer.
 5. Paglipat na kasunduan sa mga pangunahing unibersidad (UC Davis, UC Irvine, UC Merced, UC Riverside, UC San Diego, UC Santa Barbara, UC Santa Cruz, CSU Monterey Bay).
 6. Masinsinang ESL (Merced College Institusyon sa Wikang Ingles) para sa 450 Pbt/45 iBT TOEFL na mga puntos.
 7. Masinsinang Pansertipikong Programa: Kompyuter sa Negosyo, Katulong sa Medikal, Internasyonal na Pangangalakal at may 54 pang iba.
 8. Mababang matrikula at murang gastos sa pamumuhay.
 9. Maliit na bilang ng mag-aaral sa isang klase at mga palakaibigang guro.
 10. Malawak na palaruang pampalakasan: istadyum, malawak na palanguyan, 14 patyo ng tennis, at iba pa.
 11. Magandang lugar o kampus (269 ektarya – 120 ektarya 37 gusali).
 12. Programa para sa paninirahan sa paaralan.
 13. Libreng e-mail at fax.
 14. Libreng serbisyo sa dagdag pagtuturo.
 15. Libreng espesyal na tulong mula sa opisyles ng programa.
 16. Mayroong tagapayo para sa mga internasyonal na mag-aaral.
 17. Libreng hindi-kredito na klase para sa mga regular na mag-aaral.
 18. Malawak ng laboratoryo ng kompyuter.
 19. Ang California ay nag-aalok ng iba’t ibang kamangha-manghang eskursyon na malapit o sa loob ng lungsod ng Merced.

Merced College English Language Institute

Tinatanggap namin ang mga mag-aaral na kailangang palakasin ang kanilang mga kasanayan sa wikang Ingles.

International Club

Dahil sa magkakaibang kulturang pangkat ng mga miyembro nito, ang International Club ay isang masayang lugar.

Madalas Na Katanungan

Ang huling araw ng pagpapasa ay ang mga sumusunod:

Huling araw ng Aplikasyon
Semestre sa Taglagas Ika-15 ng Hunyo
Semestre sa Tagsibol Ika-15 ng Nobyembre
Semestre sa Tag-araw o sa Bakasyon Ika-15 ng Abril

Ang aming form ng aplikasyon ay maaaring makuha sa pahina ng aplikasyon (applications page).

Kung sakaling magkaroon ng problema sa pagkuha ng aplikasyon, maaari mo kaming abisuhan sa : internationalstudent@mccd.edu.

Ang kabuuang gastos sa isang taon na hindi kasama ang bayad sa tag-araw ay humigit-kumulang na $16,732.00**. Kasama dito ang isang taong segurong pangkalusugan ($1,218.00), mga libro at gamit sa paaralan na tinatantiyang $600.00, at ang kuwarto at tirahan ($7,500.00). Ang halaga ng tirahan at kuwarto ay depende kung ang estudyante ay kabilang sa programang pantirahan, naninirahan mag-isa, o may kasama sa kuwarto.

Maaari niyong tingnan ang impormasyon dito sa estimated fees & expenses page.

*ang mga bayarin ay maaaring magbago ng walang pasabi o abiso, ang kasalukuyang matrikula sa taong 2018-2019 ay umaabot ng $307.00.

Sa kasamaang palad, walang programang pang-iskolar ang Kolehiyo ng Merced para sa mga bagong mag-aaral. Ngunit, may ibinibigay ang paaralan na libreng matrikula para sa mga mag-aaral na matagumpay na nakatapos ng isang semestreng pang-akademiko.

Maaaring tingnan ang katalog dito sa Merced College catalog online.

Kung ikaw ay interesado sa programang pantirahan, maaari mong tingnan ang mga impormasyon dito information about Homestay.

Maaaring pumili sa baba ng paraan ng transportasyon patungo sa Kolehiyo ng Merced:

 • TOEFL Pagsusulit base sa papel (Paper-based Test): 450 puntos o higit pa/Pagsusulit base sa internet (Internet-based Test): 45 hanggang 46 na puntos o higit pa
 • IELTS: 5 puntos o higit pa
 • Tinatanggap din naman ang EIKEN: 2A o higit pa

Pangkalahatang Impormasyon sa Kolehiyo ng Merced

 • Uri ng Paaralan: Komunidad/dalawang taong kolehiyo
 • Bilang ng Mag-aaral: 11,000 na mag-aaral
 • Lawak ng Paaralan: 267 ektarya
 • Uri ng Termino: Semestre at Termino tuwing Summer
 • Alok na pandalubhasang programa: Associate Degree
 • Nagbibigay ng 82 Associate degree majors
 • Mga sikat na Pandalubhasa para sa Internasyonal na Mag-aaral: Business Administration, Kinesiology, Liberal Arts, Social Behavior, Psychology, etc.

Contact